ผลิตภัณฑ์ละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน

ผลิตภัณฑ์ละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน (VAC-PAC PLUS)

ผลิตภัณฑ์ละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน (VAC-PAC PLUS)

                   Vaccine Stabilizers Animal Science Production,Inc          สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน ที่มีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชั่นควบคุมสมดุลค่า pH ลดปริมาณโลหะหนัก          แวค แพค พลัส (VAC PAC PLUS)         น้ำหนักสุทธิ: 100 กรัม/ซอง และ 7.5 กิโลกรัมต่อกระปุก            สเปรย์  แวค (SPRAY-VAC)