ผลิตภัณฑ์ Kanters Healthy Farm


Aqua-Clean
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ ถูกหลักอนามัย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

Kanters Acid Ca/P
สารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส

Aero Forte
ฆ่าเชื้อในอากาศ ลดปัญหาที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจ
สัตว์หายใจสบาย คลายเครียด

Pro Mac Poultry
เสริมแร่ธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้ถึงระดับสูงสุด

Chick Paper@Horka
กระดาษปูรองกกลูกไก่อนามัย จุดเริ่มต้นที่ดีของการเลี้ยงลูกไก่

Intesti-Flora 
ลำไส้สุขภาพดี และกระตุ้นการเจริญเติบโต