สินค้าเด่น

ผลิตภัณฑ์แอสท็อป 200 (Astop 200)

ผลิตภัณฑ์แอสท็อป 200 (Astop 200)

ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน ดัลโคอะพิเทนเท (Dulcoapetente)

ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน ดัลโคอะพิเทนเท (Dulcoapetente) นิย

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อะควา-คลีน (Aqua-clean)

อัตราการใช้ : ใช้ 1-3 % ในการละลายน้ำ น้ำหนักสุทธิ