ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อะควา-คลีน (Aqua-clean)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อะควา-คลีน (Aqua-clean)

อัตราการใช้ : ใช้ 1-3 % ในการละลายน้ำ น้ำหนักสุทธิ : 4 ลิตรและ 10 ลิตร ผลิตโดย : บริษัท แคนเตอร์สสเปเชียลโปรดักส์ บีวี (Kanters Special Products B.V.), ประเทศเนเธอร์แลนด์ นิยาม : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์ : ใช้ฆ่าเชื้อในระบบน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด –

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security