ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักอัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี จากมูลไก่ไข่บริสุทธิ์ 100% ผ่านกระบวนการหมักที่สมบรูณ์ อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริม ช่วยปรับโครงสร้างดินและคืนความสมบรูณ์ให้แก่ดินช่วยเสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง โตเร็วและเหมาะกับพืชทุกชนิด ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม หนักสุทธิ : 50 กก. ผลิตโดย

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security