ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ผ่านกระบวนการหมักอัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี จากมูลไก่ไข่บริสุทธิ์ 100% ผ่านกระ