บทความน่ารู้

สวนไม้ชายคา ไส้เดือนดิน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเยี่ยม

สวนไม้ชายคา ไส้เดือนดิน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเยี่ยม

เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทย ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เทคนิคการทำปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่กลับกอง กลุ่มอาหารเสริม

จากต่างประเทศมาจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเวชภัณฑ์ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ทางด้านสัตว์เลี้ยง มีทั้งสัตวแพทย์และสัตวบาล

ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มอาหารเสริม

ชุมชนต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทย ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security