เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

Globigen Pig Doser

โกลบิเจน พิกโดสเซอร์ (GLOBIGEN PIG DOSER)

โกลบิเจน พิกโดสเซอร์ (GLOBIGEN PIG DOSER)

  นิยาม  ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชนิดใหม่  ผลิตจากธรรมชาติเพื่อลดการติดเชื้อ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้สมรรถภาพการผลิติเพิ่มขึ้นและลดอัตราการสูญเสียของลูกสุกร ประโยชน์  ใช้ปั๊มปากในลูกสุกรแรกเกิด  โดบปั๊มวันแรกและวันที่ 2 หลังคลอดวันละ  1 ปั๊ม (ปั๊มละ 2 ml) เพื่อประโยชน์ดังนี้ –

Golden gilt

โกลเด้น พิก / โกลเด้น กิลท์

โกลเด้น พิก / โกลเด้น กิลท์ (Golden Pig / Golden Gilt) เดือยคุณภาพสูง ขายดีอันดับหนึ่งในยุโรป โกลเด้น กิลท์เดือยคุณภาพสูง ขายดีอันดับหนึ่งในยุโรป ใช้สำหรับสุกรสาว โกลเด้น พิก เดือยคุณภาพสูง ขายดีอันดับหนึ่งในยุโรปใช้สำหรับสุกรนาง -ผลิตจากเนื้อโฟมคุณภาพสูง มีความละเอียด ไม่เป็นขุย -เนื้อโฟมไม่แข็ง

Untitled

แอคทีวา (Activa) โดย บริษัท อิฟโค จำกัด

แอคทีวา (Activa) นิยาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืช 100% ที่ทำให้แอคทีวาเป็นกลีเซอรอล (Glycerol) บริสุทธิ์ถึง 99.5% ซึ่งผลิต จากน้ำมันปาล์มและปราศจาก GMO ประโยชน์ ใช้ผสมอาหารสัตว์เข้มข้นและอาหาร TMR เพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด น้ำหนักสุทธิ: 25 KG ผลิตโดย: บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO)

ASP2

VAC-PAC PLUS สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน

                   Vaccine Stabilizers Animal Science Production,Inc          สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน ที่มีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชั่นควบคุมสมดุลค่า pH ลดปริมาณโลหะหนัก          แวค แพค พลัส (VAC PAC PLUS)         น้ำหนักสุทธิ: 100 กรัม/ซอง และ 7.5 กิโลกรัมต่อกระปุก            สเปรย์  แวค (SPRAY-VAC)          น้ำหนักสุทธิ : 1 ลิตรต่อขวด          ออปติ-แวค (OPTI-VAC)