ผลิตภัณฑ์ละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน (VAC-PAC PLUS)

         ASP

         Vaccine Stabilizers Animal Science Production,Inc
         สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน ที่มีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชั่นควบคุมสมดุลค่า pH ลดปริมาณโลหะหนัก

         แวค แพค พลัส (VAC PAC PLUS)
        Vac Pac Plusน้ำหนักสุทธิ: 100 กรัม/ซอง และ 7.5 กิโลกรัมต่อกระปุก


           สเปรย์  แวค (SPRAY-VAC)

       Spray-Vac  น้ำหนักสุทธิ : 1 ลิตรต่อขวด


         ออปติ-แวค (OPTI-VAC) 

              Opti-Vac     น้ำหนักสุทธิ : 30  มิลลิลิตรต่อขวด


             คุณประโยชน์ :

– ช่วยรักษาเสถียรภาพของวัคซีน จากการละลายวัคซีนในน้ำที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากความไม่เหมาะสมของระดับ pH,ค่าความ ตึงตัวของน้ำต่ำ,สารออกซิไดซ์อย่างคลอรีน โลหะหนัก ลัอุณหภูมิของน้ำ
– เพิ่มการได้รับวัคซีนและระดับภูมิคุ้มกันในฝูง ด้วยการคิดค้น เทคโนโลยีเพิ่มการมองเห็นจากคลื่นแสง ปรับพฤติกรรมการไซร้ขน
– สามารถรักษาเสถียรภาพของวัคซีนได้ดีกว่าการละลายวัคซีนในน้ำ กลั่นแบบทั่วไป
– สามารถใช้น้ำประปาเพื่อการทำการละลายวัคซีน ทดแทนการใช้น้ำ กลั่นได้เป็นอย่างดี
– เพิ่มระยะการคงประสิทธิภาพของวัคซีนให้ยาวนานยิ่งขึ้น


              ผู้ผลิต:  บริษัท Animal Science Production Incorporated จำกัด  ประเทศสหรัฐอเมริกา