เอนเนอร์ไจเซอร์ (Energizer Gold) โดย บริษัท อิฟโค

2014 เอนเนอร์ไจเซอร์ (Energizer Gold)
คือไขมันไหลผ่าน พลังงานสูง มีกรดไขมันที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมสำหรับสัตว์แตกตัวทันทีที่กระเพาะอาหารโดยไม่ต้องฝ่านขบวนการย่อยทำให้สัตว์ได้รับกรดไขมันที่ต้องการและพลังงานได้เต็มที่
นิยาม : ไขมันไหลผ่านที่อยู่ในรูปแคลเซียมโซป โดยสามารถถูกดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะในช่วงให้นม


อัตราการใช้ : 3-5 %

น้ำหนักสุทธิ : 25 KG

ผลิตโดย : บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO)