ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อะควา-คลีน (Aqua-clean)

999999


อัตราการใช้ : ใช้ 1-3 % ในการละลายน้ำ
น้ำหนักสุทธิ : 4 ลิตรและ 10 ลิตร
ผลิตโดย : บริษัท แคนเตอร์สสเปเชียลโปรดักส์ บีวี (Kanters Special Products B.V.), ประเทศเนเธอร์แลนด์

นิยาม :
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ :
ใช้ฆ่าเชื้อในระบบน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
– กำจัดสารอินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆที่เกาะติดในระบบท่อน้ำดื่ม
– สะดวกและง่ายในการใช้ในโรงเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงและโรงเรือนที่ว่างเปล่า
– ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ต่างๆ
– สะดวกและง่ายในการใช้ในระบบน้ำดื่มทุกระบบ
– ลดปัญหาสิ่งสกปรกด้านในของท่าน้ำดื่ม เช่น Bio-film สารอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค