ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน ดัลโคอะพิเทนเท (Dulcoapetente)

ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน ดัลโคอะพิเทนเท (Dulcoapetente)
นิยาม สารให้ความหวานเข้มข้น หวานกว่าน้ำตาล 400 เท่า
ประโยชน์
-เพิ่มความสามารถในการเลือกใช้วัตถุดิบได้หลากหลายโดยไม่กระทบกับการกิน
-กินไม่ตกจากการใส่ยาในอาหาร ช่วยกลบรสของยาปฏิชีวนะ ทำให้การกินได้เพิ่มขึ้น
-การกินอาหารเพิ่มขึ้น แม้นสภาวะเครียด, อากาศร้อน
-เพิ่มการหลั่งของน้ำลายและน้ำย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารได้ดีขึ้น
-เพิ่มการกินได้ในแม่หลังคลอด เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์
น้ำหนักสุทธิ: 25 KG
ผลิตโดย: บริษัท โนเรล แอนมัล นิวทริชั่น ประเทศสเปน