สารละลายน้ำเชื้อโครโนส (CRONOS)

box1


นิยาม :เป็นสารละลายที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของตัวอสุจิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมติดสูงสามารถควบคุมการเกาะกลุ่มของตัวอสุจิ

ประโยชน์ :
-เป็นสารละลายที่มีการใช้ง่าย และสะดวกในการเตรียม

-ไม่ว่าจะใช้โดยทันที หรือหลังการเก็บรักษา ก็ให้ประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

-ง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์

– CRONOS มีการรับรองคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความสม่ำเสมอ ตั้งแต่การเลือกสรรส่วนประกอบจนถึงขบวนการบรรจุ

-CRONOS บรรจุภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ จึงคงคุณภาพได้นาน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน (เก็บไว้ในที่อุณหภูมิ   2-8 องศาเซลเซียส)
    หนักสุทธิ : 50 กรัม

ผลิตโดย : MEDI Chimica International, Italy