สารปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน ประโยชน์ของ สารปรับปรุงดิน
1. ทำให้ดินมีสีน้ำตาลเข้ม – ดำ ซึ่งแสดงว่ามีธาตุอาหารสูง
2. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น
3. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง (150-300 Cmol/Kg)
4. เพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก,อาหารรอง,อาหารเสริม
5. สารปรับปรุงดิน ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและดินอัดตัวแน่นเกินไป
6. สารปรับปรุงดิน ช่วยป้องกันภัยแล้ง
7. สารปรับปรุงดิน ช่วยเก็บแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินไม่ให้เสียไป ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น
8. สารปรับปรุงดิน ช่วยลดสารพิษที่ตกค้างในดินเนื่องมาจากการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆ
9. สารปรับปรุงดิน ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
10. สารปรับปรุงดิน ทำให้สีของใบ ดอก และผลไม้สวยขึ้น สดขึ้นกว่าที่เคยเป็น