ร่วมงานกับเรา

karriere

[toggle heading=”h5″ title=”เตรียมเอกสารดังนี้ (คลิก)” css=”custom-class”]

  • ใบสมัคร (ถ้ามี)
  • Transcript
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • Resume

[/toggle]

[accordions]
[accordion title=”บริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด”]

รับสมัครมืออาชีพ ( Professional )
บริษัท เอสซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

[/accordion]
[accordion title=”ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจ”]
– ปริญญาโท หรือ เอก สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร (Food Science)
– เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
– ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
[/accordion]
[accordion title=”ผู้จัดการส่วนธุรกิจ” last=”last”]
– วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสัตวแพทย์ ต่อด้วยปริญญาโทบริหารการตลาด หรือทั่วไป
– มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 3 ปี
– มีความสามารถด้านการบริหาร (เก่งคนเก่งงาน)
– มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
– เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
[/accordion]
[accordion title=”Key Account Adviser Manager” last=”last”]
– มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 2-3ปี
– วุฒิปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
– เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
– มีความสามารถด้านการบริหาร
[/accordion]
[accordion title=”Technical Sales Representative” last=”last”]
– หากมีประสบการณ์ในเขต นครปฐม-ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคกลางและใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
– เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป
[/accordion]
[accordion title=”สัตวบาลประจำฟาร์ม” last=”last”]
– หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล
– เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– เพศชาย/หญิง
[/accordion]
[accordion title=”เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส” last=”last”]
– มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ โปรแกรมบัญชี CD Organized จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปิดงบการเงินขนาดกลางได้ ช่วยดูแลงานในสำนักงาน
– สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ในอนาคต
– บันทึกบัญชีและรายการปรับปรุง
– เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ
[/accordion]
[accordion title=”เจ้าหน้าที่บัญชี” last=”last”]
– มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชี CD Organizerหรือโปรแกรมบัญชีอื่น
– บันทึกสมุดบัญชีและดูบัญชีแยกประเภท,ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
– เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
– มีความรู้ภาษาอังกฤษ
[/accordion]
[accordion title=”พนักงานขับรถขนส่ง” last=”last”]
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/และใบขับขี่รถบรรทุก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความขยัน อดทนสามารถรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
– สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การทำงานประมาณ 3 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น แฟกซ์
– ขับรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้า
– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
– อายุ 22-35 ปี
[/accordion]
[/accordions]