ปุ๋ยอินทรีย์ ไซโจ

sijo2 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี จากมูลไก่ไข่บริสุทธิ์ 100% ผ่านกระบวนการหมักที่สมบรูณ์ อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง
และอาหารเสริม ช่วยปรับโครงสร้างดินและคืนความสมบรูณ์ให้แก่ดินช่วยเสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง โตเร็วและเหมาะกับพืชทุกชนิด ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

หนักสุทธิ : 50 กก.
ผลิตโดย : ศรีวิโรจน์ฟาร์ม


คุณลักษณะเด่นของปุ๋ยอินทรี่ย์ ไซโจ

• ผลิตจากฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่
• เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย
• ผ่านกระบวนการหมัก
• เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ละลายช้า
• คุณภาพดี มีผลวิเคราะห์รับรองคุณภาพ
• มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย