ดายเซล(DryCell) โดย บริษัท อโกรเมด จำกัด ประเทศออสเตรีย