แอคทีวา (Activa) โดย บริษัท อิฟโค จำกัด

แอคทีวา (Activa)
นิยาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืช 100% ที่ทำให้แอคทีวาเป็นกลีเซอรอล (Glycerol) บริสุทธิ์ถึง 99.5% ซึ่งผลิต จากน้ำมันปาล์มและปราศจาก GMO
ประโยชน์ ใช้ผสมอาหารสัตว์เข้มข้นและอาหาร TMR เพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด
น้ำหนักสุทธิ: 25 KG
ผลิตโดย: บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO)

Untitled