ฮาควีนอล 60% (Halquinol 60%) โดยแอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า

ฮาควีนอล 60% ( Halquinol 60% )
นิยาม : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกรอนุบาลและสุกรขุน
ประโยชน์ : ใช้ป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากเชื้อแบทรีเรีย แกรมลบ เช้น E-Coli , Salmonella
– ทำให้สุกรแข็งแรงสมบูรณ์โตเร็ว
– ลดปัญหาการตายของลูกสุกร
– ลดอัตราการแลกเนื้อ
– ทำให้ผลผลิตของฟาร์มดีขึ้น

น้ำหนักสุทธิ : 10 KG
ผู้ผลิต : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด

pd3