สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน

VAC-PAC PLUS สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน

VAC-PAC PLUS สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน

                   Vaccine Stabilizers Animal Science Production,Inc          สารละลายและถนอมคุณภาพวัคซีน ที่มีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชั่นควบคุมสมดุลค่า pH ลดปริมาณโลหะหนัก          แวค แพค พลัส (VAC PAC PLUS)         น้ำหนักสุทธิ: 100 กรัม/ซอง และ 7.5 กิโลกรัมต่อกระปุก            สเปรย์  แวค (SPRAY-VAC)          น้ำหนักสุทธิ : 1 ลิตรต่อขวด          ออปติ-แวค (OPTI-VAC)