สารละลายน้ำเชื้อ

สารละลายน้ำเชื้อโครโนส (CRONOS)

สารละลายน้ำเชื้อโครโนส (CRONOS)

นิยาม :เป็นสารละลายที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของตัวอสุจิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมติดสูงสามารถควบคุมการเกาะกลุ่มของตัวอสุจิ ประโยชน์ : -เป็นสารละลายที่มีการใช้ง่าย และสะดวกในการเตรียม -ไม่ว่าจะใช้โดยทันที หรือหลังการเก็บรักษา ก็ให้ประสิทธิภาพสูงเช่นกัน -ง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ –