สารเสริมแหล่งพลังงาน

cover

เอนเนอร์ไจเซอร์ (Energizer Gold) โดย บริษัท อิฟโค

เอนเนอร์ไจเซอร์ (Energizer Gold) โดย บริษัท อิฟโค

เอนเนอร์ไจเซอร์ (Energizer Gold) คือไขมันไหลผ่าน พลังงานสูง มีกรดไขมันที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมสำหรับสัตว์แตกตัวทันทีที่กระเพาะอาหารโดยไม่ต้องฝ่านขบวนการย่อยทำให้สัตว์ได้รับกรดไขมันที่ต้องการและพลังงานได้เต็มที่ นิยาม : ไขมันไหลผ่านที่อยู่ในรูปแคลเซียมโซป โดยสามารถถูกดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

333

เอนเนอร์ไจเซอร์อาร์พี 10 (Energizer RP10)

น้ำหนักสุทธิ: 25 KG ผลิตโดย: บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO) นิยาม : ไขมันไหลผ่านและดูดซึมใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นแหล่งพลังงา สำหรับสัตว์ทุกชนิดสะดวกต่อ การใช้ และให้พลังงานอย่างเต็มที่ผลิตจากพืช 100% ประโยชน์  – เป็นแหล่งของไขมันและพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้สูงสุดและรวดเร็ว

Untitled

แอคทีวา (Activa) โดย บริษัท อิฟโค จำกัด

แอคทีวา (Activa) นิยาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืช 100% ที่ทำให้แอคทีวาเป็นกลีเซอรอล (Glycerol) บริสุทธิ์ถึง 99.5% ซึ่งผลิต จากน้ำมันปาล์มและปราศจาก GMO ประโยชน์ ใช้ผสมอาหารสัตว์เข้มข้นและอาหาร TMR เพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด น้ำหนักสุทธิ: 25 KG ผลิตโดย: บริษัท อิฟโค จำกัด (IFFCO)