ยาปฏิชีวนะ

coverpd3

ฮาควีนอล 60% (Halquinol 60%) โดยแอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า

ฮาควีนอล 60% (Halquinol 60%) โดยแอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า

ฮาควีนอล 60% ( Halquinol 60% ) นิยาม : ผลิตภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกรอนุบาลและสุกรขุน ประโยชน์ : ใช้ป้องกันโรคสุกรที่เกิดจากเชื้อแบทรีเรีย แกรมลบ เช้น E-Coli , Salmonella – ทำให้สุกรแข็งแรงสมบูรณ์โตเร็ว – ลดปัญหาการตายของลูกสุกร – ลดอัตราการแลกเนื้อ – ทำให้ผลผลิตของฟาร์มดีขึ้น น้ำหนักสุทธิ : 10 KG ผู้ผลิต

Picture1

ไฮน่าไซร์ (HINACYR)

สรรพคุณ   Hinacyr  เป็นสารในกลุ่มจำพวกยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างจากสารกำจัดแมลงทั่วไป โดยจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง ในระยะที่ยังไม่เต็มวัย เช่น ไข่ และหนอนของแมลง โดยมีผลยับยั้งการสร้าง Chitin ของตัวอ่อน ซึ่งทำให้ตัวอ่อนไม่ลอกคราบ หรือไข่ไม่สามารถพัฒนาตัวเป็นดักแด้ได้